ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

POLSKA Samotna misja Pułkownik Kukliński
Autor: Józef Szaniawski
Oprawa: twarda
Strony: 266
Rok wydania: 1
Format: 170x240
   
Opis ksi±żki:
Bogato ilustrowany album, przedstawia historię życia i działalno¶ci „pierwszego polskiego oficera w "NATO” pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W swej samotnej i niebezpiecznej misji wywiadowczej odwoływał się on do polskich tradycji walki o wolno¶ć. Podejmuj±c ¶wiadomie współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych, kierował się motywacj± ideow± i patriotyczn±. Album przedstawia i demaskuje imperialn± i zbrodnicz± politykę Zwi±zku Radzieckiego – Polska i Europa ¦rodkowa miała być dala komunistów miejscem atomowej konfrontacji z Zachodem – kosztem zniszczeń i ofiar jej mieszkańców. Dzięki materiałom przekazanym przez Kuklińskiego te plany stały się znane a dzięki polityce Reagana nie mogły być wprowadzone w życie. Album zawiera wiele zdjęć, map i materiałów oraz wspomnień i wypowiedzi na temat pułkownika Kuklińskiego. Format duży i mały.
   
Cena: 59.00 zł