ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

IMPERIUM ZŁA
Autor: Józef Szaniawski
Oprawa: twarda
Strony: 192
Rok wydania: 1
Format: 330x240
   
Opis ksi±żki:
Bogato ilustrowany album, 192 strony, przedstawia w formie szkiców historię stosunków polsko-rosyjskich na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku oraz najnowszych wydarzeń – w tym Katastrofy Smoleńskiej 10.04.2010. Przedstawia i demaskuje imperialn± i zbrodnicz± politykę carskiej Rosji, Zwi±zku Radzieckiego i współczesnej Rosji nie tylko w stosunku do Polski i Polaków ale całej Europy i ¶wiata. Przedstawione s± główne postaci walki z Rosj± XX wieku – Marszałek Józef Piłsudski, Papież Jan Paweł II, Ronald Reagan i pułkownik Ryszard Kukliński.
   
Cena: 149.00 zł