ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy
Autor: Józef Szaniawski
Oprawa: Twarda
Strony: 192
Rok wydania: 2008
Format: 230x325
   
Opis książki:
Autorem albumu jest prof. dr Józef Szaniawski, politolog, historyk, sowietolog, dziennikarz. Odznaczony m. in. Oficerską szablą honorową. Przedmowę pt. „Bóg Honor Ojczyzna” napisał Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał Dywizji Tadeusz Płoski, doktor habilitowany nauk prawnych odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Album ukazał się z okazji 140 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego (05 XII 2007) oraz w 90 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski (11 XI 2008) i w 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej od swojego dramatycznego przebiegu Cudem nad Wisłą (15 VIII 2010). Album zawiera prawie 200 unikalnych ilustracji (fotografie, reprodukcje obrazów, facsimile dokumentów, mapy). Wiele z nich jest publikowanych po raz pierwszy! Album w dużej mierze przedstawia w sugestywnej formie rolę Marszałka Piłsudskiego w obronie Polski i Europy w sierpniu 1920r., kiedy Rosja sowiecka pod komunistycznym hasłem „Przez trupa Polski - do serca Europy” rzuciła przeciwko nam milionową Armię Czerwoną. Książka jest pierwszym albumem o Marszałku Józefie Piłsudskim! Nigdy dotąd na rynku księgarskim nie było takiego unikalnego i bibliofilskiego albumu o Marszałku Piłsudskim! Album jest doskonałym materiałem na działalność oświatową oraz kulturalną i promocyjną, ponieważ spełnia najwyższe kryteria edukacji historyczno-patriotycznej, zarówno pod względem formy, jak i treści.
   
Cena: 149.00 zł