ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

Słownik medyczny angielsko-polski;polsko-angielski
Autor: Jacek Gordon
Oprawa: broszurowa
Strony: 344
Rok wydania: 2007
Format: 105 x 155
   
Opis ksi±żki:
NOWO¦Ć NA RYNKU! SŁOWNIK MEDYCZNY ZA NAPRAWDĘ NISKˇ CENĘ!!! Coraz większa liczba lekarzy, dentystów, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego wyjeżdża do pracy w zagranicznych klinikach, rosn± także kontakty polskich lekarzy z ich kolegami po fachu z całego ¶wiata. Ponieważ język angielski jest najczę¶ciej używanym językiem we wzajemnych relacjach ¶wiata medycznego, zaistniała potrzeba usystematyzowania najważniejszych słów i zwrotów używanych na co dzień przez to ¶rodowisko. Słownik niniejszy jest prób± wyj¶cia naprzeciw tym oczekiwaniom i zawiera blisko 10 tysięcy starannie wyselekcjonowanych słów i zwrotów tak, aby stanowił niezbędn± pomoc dla osób działaj±cych w szeroko rozumianej służbie zdrowia.
   
Cena: 13.90 zł