ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

ZWIĘZŁA GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
Autor: Magdalena Foland Kugler
Oprawa: broszurowa
Strony: 136
Rok wydania: 2006
Format: 148 X 207
   
Opis książki:
„Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców” jest pierwszą polską gramatyką, w całości napisaną z myślą o cudzoziemcach. Zaletami książki są: •logiczny układ zagadnień, sprawiających obcokrajowcom najwięcej problemów •przejrzysty i przystępny opis fonetyki, fleksji, składni i słowotwórstwa, ilustrowany licznymi przykładami •ujęcie kontrastywne, a więc odwoływanie się do zjawisk występujących w językach odbiorców. Jej adresatami są cudzoziemcy, mówiący po polsku w stopniu umożliwiającym lekturę tej książki, oraz polscy i zagraniczni nauczyciele języka polskiego. Dr Magdalena Foland-Kugler, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest doświadczonym lektorem i wykładowcą języka polskiego dla cudzoziemców – prawie od trzydziestu lat pracuje w Instytucie „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Uczyła języka polskiego również za granicą, jako Visiting Professor pracowała w latach 1977–1979 w Glasgow University w Szkocji oraz w latach 1984–1986 w Indiana University w USA. W latach 1989–2001 w ramach współpracy z CODN kształciła nauczycieli języka polskiego wyjeżdżających na Wschód. Autorka książek, wieloaspektowo przybliżających obcokrajowcom język polski. ISBN 83-89913-50-X
   
Cena: 49.00 zł