ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

Kontakt

EX LIBRIS
GALERIA POLSKIEJ KSIˇŻKI SP.Z O.O.
Ul. Dęblińska 13, 04-187 Warszawa 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez S±d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000082419
Kapitał zakładowy 50 000 zł
NIP: 526-10-00-734    Regon 010674127

Zapraszamy od poniedziałku do pi±tku, w godz. 9.00-16.00

PREZES Andrzej Frukacz exlibris@exlibris-pl.com 22 610-85-95
DZIAŁ HANDLOWY

  22 610-85-95


     501 143 300
DZIAŁ WYSYŁEK
KRAJOWYCH
    22 610-55-42
SEKRETARIAT/redakcja exlibris@exlibris-pl.com 22 610-85-95