ul. Dęblińska 13
    04-187 Warszawa

    tel. 0-22 610-85-95
    fax. 0-22 612-02-86

    e-mail: exlibris@exlibris-pl.com

Historia literatury
Dzieje literatury litewskiej. T. II: 1918-2000
W ksi±żce w sposób zwięzły opisano najważniejsze etapy rozwoju literatury litewskiej. Omówiono najważniejsze pr±dy: symbolizm, neoromantyzm, futuryzm, socrealizm, postmodernizm.
Cena: 31.00 zł
Dzieje literatury litewskiej. T. I: do 1917 r.
W ksi±żce omówiono problemy rozwoju literatury litewskiej w 500-leciu przed 1917 r.; opisano jej główne tendencje ideologiczne i estetyczne. Czytelnika polskiego zainteresuje zwłas...
Cena: 31.00 zł